Instalace, implementace a administrace systémů založených na technologii Eso9 společnosti ESO9 international a.s.

Informační systémy ESO9 intranet

Pro systémy založené na produktu ESO9 intranet nabízím analýzu, instalaci, implementaci i administraci a to jak koncovým zákazníkům, tak formou subdodávek partnerům ESO9.


Informační systémy ESO9 jsou postaveny na ojedinělé moderní technologii, která jim dává vývojově neomezené vlastnosti, uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy. Díky tomu dokážeme pokrýt požadavky velké části uživatelů a nabídnout každému z nich požadovanou funkcionalitu. Samozřejmostí je podpora přímo ze strany dodavatele aplikace, možnost konzultací, školení ale především samostatný rozvoj IS.

Informační systémy ESO9 jsou poskytovány ve třech základních edicích:

 • ESO9 Lite – pro začínající firmy
 • ESO9 Start – pro firmy s jednoduchými procesy
 • ESO9 Profi – pro firmy s individuálními potřebami

Informační systémy ESO9 jsou poskytovány v legislativách a jazykových verzích:

Legislativa:
 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • polská 
Jazyková verze:
 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • anglická
 • německá
 • polská 
 

ESO9 Profi je díky svým vlastnostem určen především pro střední a větší společnosti s vyššími nároky. Je schopen plně postihnout specifické potřeby společnosti a vytvořit tak naprosto individuální řešení s novými činnostmi, agendami a funkcionalitami.

Součástí implementace ESO9 Profi může být i úprava vzorů a typů užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek atd., ale i změna samotného designu systému z pohledu uživatele. Samotné implementaci předchází tzv. „Projekt zavedení“, který řeší vlastní způsob implementace, popis jednotlivých kroků a úprav, a to až do definic vzhledu jednotlivých formulářů. „Projekt zavedení“ je tak jedním z nejdůležitějších prvků v zavádění celého řešení podnikového informačního systému u zákazníka.

ESO9 Profi pokrývá následující oblasti:

 • Účetnictví
 • Finance
 • Saldokonto
 • Plánování
 • Majetek
 • Nákup
 • Prodej
 • Sklady
 • Manažerské výstupy
 • CRM
 • Controlling
 • Interní evidence (úkoly)
 • Montáže, Servis
 • Evidence pošty
 • Evidence dokumentů (DMS)
 • Mzdy a Personalistika (včetně podpory HR procesů)
 • Výroba (kapacitní a materiálové plánování)
 • Work-flow
 • Doprava, Cesty
 • Servis
 • Váhy – off-line (propojení na vážní systémy)
 • Prodejna (registrační pokladny)
 • Datové schránky
 • B2B, B2C
 • Vazby na PVS (portál veřejné správy)
 • Čtečky a PDA aplikace
 • Podpora komunikace např. formou ISDOC, EDI, webové služby, import – export XML
 • Aplikace a evidence na míru podle jednotlivých branží (Agro, Odpady, CK…)

Pro systémy založené na produktu ESO9 intranet nabízím analýzu, instalaci, implementaci i administraci a to jak koncovým zákazníkům, tak formou subdodávek partnerům ESO9.


Informační systémy ESO9 jsou postaveny na ojedinělé moderní technologii, která jim dává vývojově neomezené vlastnosti, uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy. Díky tomu dokážeme pokrýt požadavky velké části uživatelů a nabídnout každému z nich požadovanou funkcionalitu. Samozřejmostí je podpora přímo ze strany dodavatele aplikace, možnost konzultací, školení ale především samostatný rozvoj IS.

Informační systémy ESO9 jsou poskytovány ve třech základních edicích:

 • ESO9 Lite – pro začínající firmy
 • ESO9 Start – pro firmy s jednoduchými procesy
 • ESO9 Profi – pro firmy s individuálními potřebami

Informační systémy ESO9 jsou poskytovány v legislativách a jazykových verzích:

Legislativa:
 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • polská 
Jazyková verze:
 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • anglická
 • německá
 • polská 
 

ESO9 Profi je díky svým vlastnostem určen především pro střední a větší společnosti s vyššími nároky. Je schopen plně postihnout specifické potřeby společnosti a vytvořit tak naprosto individuální řešení s novými činnostmi, agendami a funkcionalitami.

Součástí implementace ESO9 Profi může být i úprava vzorů a typů užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek atd., ale i změna samotného designu systému z pohledu uživatele. Samotné implementaci předchází tzv. „Projekt zavedení“, který řeší vlastní způsob implementace, popis jednotlivých kroků a úprav, a to až do definic vzhledu jednotlivých formulářů. „Projekt zavedení“ je tak jedním z nejdůležitějších prvků v zavádění celého řešení podnikového informačního systému u zákazníka.

ESO9 Profi pokrývá následující oblasti:

 • Účetnictví
 • Finance
 • Saldokonto
 • Plánování
 • Majetek
 • Nákup
 • Prodej
 • Sklady
 • Manažerské výstupy
 • CRM
 • Controlling
 • Interní evidence (úkoly)
 • Montáže, Servis
 • Evidence pošty
 • Evidence dokumentů (DMS)
 • Mzdy a Personalistika (včetně podpory HR procesů)
 • Výroba (kapacitní a materiálové plánování)
 • Work-flow
 • Doprava, Cesty
 • Servis
 • Váhy – off-line (propojení na vážní systémy)
 • Prodejna (registrační pokladny)
 • Datové schránky
 • B2B, B2C
 • Vazby na PVS (portál veřejné správy)
 • Čtečky a PDA aplikace
 • Podpora komunikace např. formou ISDOC, EDI, webové služby, import – export XML
 • Aplikace a evidence na míru podle jednotlivých branží (Agro, Odpady, CK…)

Nezávislou recenzi na tento systém najdete zde /www.systemonline.cz