Instalace, implementace a administrace systémů založených na technologii Eso9 společnosti ESO9 international a.s.

UzivObjRunner

UzivObjRUnner je utilita sloužící k hromadnému spouštění SQL procedur (exportovaných uživatelských objektů) nad příslušnou databází.


KasaOnlineBrowserOn-line instalace programu je zde : UzivObjRunner install