Instalace, implementace a administrace systémů založených na technologii Eso9 společnosti ESO9 international a.s.

SaaS - cloud computing

SaaS (software jako služba) je cloudové řešení, kdy uživatel platí pouze za pronájem SW a nemusí se starat o jeho údržbu, nemusí se starat o údržbu hardware


Přínosy SaaS

Model SaaS přináší zákazníkovi i dodavateli výrazné výhody. Hlavním kladem pro obě strany je, že spolu sdílejí rizika i odměny. Z hlediska zákazníka jde dále především o následující přínosy:

  • Počáteční náklady jsou výrazně nižší.
  • Náklady jsou předem známé a bez překvapivých navýšení.
  • Součástí služby je průběžné vylepšování softwaru a podpora.
  • Zákazník se může svobodně rozhodnout přejít k jinému dodavateli, pokud služba nesplňuje očekávané přínosy.
  • Redukovat dodatečné náklady a zaměřit se na core-business.
  • Zákazník ví, že nebude kupovat „shelfware“ – software, který bude pouze ležet na polici.

Nabízím své zkušenosti s návrhem, instalací, administrací a migrací aplikací Eso9 do cloudu včetně zabezpečení jejich provozu