Instalace, implementace a administrace systémů založených na technologii Eso9 společnosti ESO9 international a.s.

Silverlight

Tvorba modulů Silverlight


Silverlight je moderní technologie umožňující generovat dynamický online obsah a interaktivně s ním pracovat. Podporuje animace, média. Tato technologie je určena pro většinu internetových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) na platformách Windows a Mac OS X. Pro platformu Linux je obdoba Silverlightu dostupná pod názvem Moonlight, vyvinutá společností Novell.

Informační systémy Eso9 umožňují nativně používat tuto technologii a to jak výrobcem předpřipravené moduly (Kalendář, dashboardy), které lze částečně přizpůsobit požadavkům zákazníků, tak poskytují definované API rozhraní pro kompletní tvorbu vlastních modulů v rodině jazyků .NET.

Nabízím tvorbu modulů v jazyce VB.NET a jejich začlenění do aplikací ESO9.